Bericht van Boukje en Arend uit Roemenië

BEDANKT BEDANKT!!!! Dat is wat ik kan zeggen voor de vrachtauto met hulpgoederen uit Metslawier via Stichting Actie Comité Roemenië. Maar zeker ook heel hartelijk dank aan alle omringende dorpen: Van Wierum, Nes, Moddergat, Paesens, Anjum, Niawier, Morra, Lioessens, tot enz enz.

Het betekend heel veel voor mij dat vanuit mijn “Heitelan”en zeker de Dongeradeelen de goederen komen die ik hier uit sta te delen. Het vertedert mij dan ook wanneer er soms kopjes of mutsen met de Friese vlag erop voorbij komen Een Fries om utens is daar gevoelig voor.

Ik heb geprobeerd de mensen te vertellen dat deze hulpgoederen niet vanzelf in de vrachtauto belanden maar dat er heel wat werk, maar ook kosten aan verbonden zijn. Ze konden daar wel iets van begrijpen zeker toen ik het over de oliebollenaktie had en de braderie.. Dat alleen de auto plus onkosten rond de 3000 euro kost daar begrijpen ze niets van want dat is zoveel geld.

Lees verder