Nieuws van de groencommissie

Beste BOSBROEDERS,

De tijd glijdt als een schaduw heen. Nog maar pas geleden, laat in het vorige jaar, zijn we bezig geweest met ons bos en nu staat er al weer een nieuwe doe-dag te wenken.
Allereerst alsnog de beste wensen voor 2013.
Wat ons boven het hoofd hangt, willen (hoeven) we niet te weten. Wat ons te doen staat in ons Bosbroederschap weten we wel exact: “Werken aan de verfraaiing en het onderhoud van onze dorpsbossen, voor nu, maar vooral voor de toekomst”.
Veel van onze dorpsgenoten vinden dat de groencommissie, en in haar zog de Bosbroeders, te rigoureus bezig is. In hun beleving wordt er te veel weggezaagd of anders gezegd onze bossen worden te kaal nadat de Bosbroeders er geweest zijn.
Het lijkt een dooddoener om te zeggen dat de tijd het zal leren.
Maar toch als we ons richten op onze activiteiten van het vorig seizoen in het Dwarsbosk, dan zien daar na één groeiseizoen al de resultaten. Van een steriel elzenbos lijkt het Dwarsbos een echt bos te worden. Let maar eens op de onderbegroeiing. Zelfs bramen kun je er nu vinden, terwijl voordien alleen maar brandnetels als onderbegroeiing fungeerden.

Een aantal van de foto’s die ik de laatste doedag gemaakt heb en waarvan ik dacht dat ze er toe deden heb ik de webmaster van de site www. Mitselwier.nl ter plaatsing aangeboden. Heeft iemand van de bosbroeders belangstelling voor een foto, dan kan hij zich melden bij de webmaster.

klik hier voor foto’s Doedag bosbroeders dec 2012

Ook is afgesproken, als ik nieuws heb over het Metslawierster bos, ik dat de webmaster (CC) laat weten. Hij kan dit dan, als hij dat ook vindt, als hot News op de site zetten.
Op die manier blijft op de site de ingang van de groencommissie fris en kunnen we o.a. voorkomen dat er misverstanden ontstaan door een wirwar van communicatielijnen die niet eenduidig of up to date zijn.

Nu to the point voor a.s. zaterdag 12 januari 2013.

We gaan dan dit seizoen voor de derde keer bezig. We hopen dat ook in het nieuwe jaar Staats Bos Beheer en Fries Landschap Beheer voorafgaand aan deze dag het werk doen wat van hen verwacht wordt, zodat ook wij kunnen doen waar we voor ingehuurd zijn.

Wij nodigen u uit om deze dag met ons om 8.30 uur te beginnen met koffie in “’t Wier” aan de Singel te Metslawier.
Onze commissaris Dhr. J. Streekstra zal ons dan aanwijzingen geven hoe wij, op de meest efficiënte wijze ten behoeve van het bos, ons een slag in de rondte kunnen werken en toch gedurende de resterende tijd van de dag niet uitgeteld zullen zijn.

De dagindeling ziet er verder als volgt uit:
Na de instructie gaan we aan de slag in het bos.
Rond 10.30 uur onderbreken we voor koffie en zullen na afloop van onze werkzaamheden de dag afsluiten zoals we dat gewend zijn, met een snert – lunch in “’t Wier”.

Groencomissie Metslawier
Secretariaat: ·Roptawei 42
Tel: 0519241491 / 0612295109
Email rk.reinders@knid.nl