Jaarvergadering Dorpsbelang Metslawier

Noteer alvast in uw agenda en op de kalender dat de jaarvergadering van Dorpsbelang
is vastgesteld op

15 april 2013 in Café Veldzicht aanvang 19.30 uur.

Voor de pauze zullen de gebruikelijke agendapunten worden afgewerkt, na de pauze zal de
Commissie DOM ( Dorps Ontwikkeling Maatschappij) nadere informatie geven over de stand van zaken.
De notulen voor deze jaarvergadering zullen bij u worden bezorgd.

klik hier voor de agenda jaarvergadering 2012

Bestuur Dorpsbelang.