Klaverjassen 2013/2014

Het klaverjasseizoen begint weer op 18 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in
Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.

Lijstje met de data:

2013 2014
18 oktober 10 januari
8 november 14 februari
13 december 14 maart

Dorpsbelang Metslawier