Basisschool geeft startsein nieuwe afvalinzameling Metslawier

Vanaf 1 november neemt het dorp Metslawier deel aan een proef, met als doel meer grondstoffen uit het restafval gescheiden in te zamelen. Op vrijdag 18 oktober gaf wethouder Pytsje de Graaf samen met basisschoolkinderen van De Rank het startsein voor de proef. Samen deelden zij de eerste inzamelkratten voor drankenkartons en de zakken voor plastic uit aan bewoners. ’s Ochtends kregen de kinderen een speciale les over afval, dit werd verzorgd door Omrin. De basisschoolkinderen ontvingen voor hun hulp en veiligheid een fluorescerend hesje van de gemeente.

Bewoners van de bebouwde kom van Metslawier worden gevraagd nog bewuster om te gaan met het huishoudelijk afval. Het is namelijk ook de bedoeling om gft-afval, papier, glas en textiel nog beter gescheiden te houden. Voor de begeleiding daarvan worden afvalcoaches van Omrin ingezet. Op deze wijze bevat de grijze container alleeen het restafval dat er ook in thuishoort. Het is daardoor mogelijk om de verwerking van restafval goedkoper en milieuvriendelijker te maken. De gemeente Dongeradeel en dorpsbelang Metslawier hebben als doel 41% minder restafval in te zamelen. De inwoners ontvingen een nieuwe afvalkalender en aanvullende informatie over de proef.
Bewoners die meedoen wordt de container eens per 4 weken geleegd (+ krat/zakken eens per 2 weken). Bewoners die niet meedoen zitten in het normale regiem van eens per 2 weken (net als de rest van de gemeente).

Vanavond beginnen de afvalcoaches al. Ze zijn vanavond en morgenavond bij ons in het dorp en proberen bij alle huishoudens aan te bellen om vragen te beantwoorden en mensen te stimuleren tot goed scheiden.

Omrin heeft de website www.ikbengoedvoor.nl klaar. Hier is ook nog extra informatie te vinden over de proef.

Mocht u geen (of een onvolledig) pakket hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met voorzitter van het dorpsbelang, de heer Hette Meinema, Tel: 0519-29 41 61.