Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren

Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.400 krijgen voor energiebesparende maatregelen. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken. Dat levert lagere woonlasten op, betekent minder CO2-uitstoot en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw. Er is voor de komende drie jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar. De energiepremie wordt gefinancierd uit het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.
bron: (http://www.fryslan.nl/9244/friese-energiepremie-voor-woningeigenaren)

Zie voor de informatie op:
http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/friese-energiepremie/