Informatieavond Zelf energie opwekken – een verslag

Op woensdagavond 16 oktober kwamen een kleine dertig geïnteresseerden naar de informatieavond “Zelf energie opwekken” georganiseerd door Dorpsbelang Metslawier samen met de Dorp Ontwikkelingsmaatschappij Metslawier.

De eerste spreker was Johan Kiewiet, voorzitter van de Amelander Energie Coöperatie (AEC). Hij vertelde over hoe de energie coöperatie op Ameland tot stand is gekomen. Hoe er eerst begonnen is met wederverkoop van duurzame energie met behulp van Greenchoice, om vervolgens lokale energieprojecten te kunnen ondersteunen. Zelf je energie opwekken betekent immers onafhankelijker zijn van de grote energiebedrijven en de prijsontwikkeling van energie. In de vorm van een coöperatie blijven de leden de baas. De ledenraad beslist wat er gebeurt. Kortgeleden is een coöperatie opgericht, NLD, die de rol van Greenchoice gaat overnemen zodat de leden ook inspraak hebben op de in-en verkoop van energie.
Waar houdt de AEC zich verder nog mee bezig:
– Informatie over energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.
– Onlangs is een project afgerond, waarbij zonnepanelen zijn geplaatst op de nieuwe middelbare school op het eiland. De school voorziet daarmee in haar eigen elektriciteitsbehoefte.
– Daarnaast loopt een aanvraag bij het Waddenfonds voor een zonnepanelenweide bij Ballum. De gemeente en de AEC investeren samen 4,5 miljoen in het project. Met dit project kan Ameland zelf voor 20 tot 25% in haar jaarlijkse elektriciteitsbehoefte voorzien.

Na de pauze gaf Corinna Scharringhausen, directeur van ASN installaties te Dokkum, een inleiding over het ontstaan van haar bedrijf. Ooit begonnen als servicebedrijf van de energieleverancier, nu uitgegroeid tot een service, advies en installatiebedrijf van en voor cv- en pelletkachels tot (zonne)boilers en zonnepanelen.
Op dit laatste item ging zonnepanelen-specialist Jelle van der Galiën dieper in. Hij vertelde over de kosten en opbrengsten van de zonnepanelen en wat de oriëntatie en hellingshoek van het dak voor rol spelen. Afhankelijk van de verschillende kwaliteiten panelen en randapparatuur is een rendement mogelijk tussen de 8-10% op de investering. Voor geïnteresseerde bewoners lag een aanbieding met informatie klaar.

Na afloop was er nog voldoende gelegenheid om na te praten en vragen te stellen.

Voor Metslawier en de omringende dorpen is een energie coöperatie ‘in oprichting’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Bril (tel. 24 22 27) of kijk op de website www.mitselwier.nl
Blijf deze website in de gaten houden vooral in verband met collectieve inkoop van panelen.