Braderie 2014.

Braderie 2014.

 

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 18-de Braderie die gepland staat op woensdag 27 augustus 2014. Zoals gebruikelijk van ’s-middags 14.00 uur tot ’s-avonds ca 21.00 uur.

Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er zich de laatste weken voor de datum dat de braderie gehouden wordt altijd nog een aantal standhouders komt melden. Dit is wat afhankelijk van hun verkopen op eerder gehouden braderieën en van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier.

Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.

De commissie geeft publiciteit aan deze braderie door het plaatsen van borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.

Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072

We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te organiseren met goed weer en een grote publieke opkomst.

 

De Braderie commissie.