Nieuws van “Actie Comité Roemenië”

In Mei j.l. is er weer een vrachtauto met spullen vertrokken naar Roemenie. Vooraf hebben er veel dorpsgenoten mee geholpen met verzamelen, inpakken en laden van de vrachtauto. De chauffeurs hebben een goede reis gehad en alle spullen zijn in Buza en Apoldu de Sus aan gekomen waar ze worden verdeeld onder de bevolking die het nodig hebben. Vooral van Boukje Prins in Apoldu de Sus begrijpen we dat er onder de bevolking nog steeds groepen zijn die onze hulp dringend nodig hebben. Boukje Prins is in apoldu de Sus een soort weggeef winkeltje begonnen. Verschillende spullen worden tegen een klein bedrag verkocht of uitgedeeld. Van het geld wat dit oplevert wordt in overleg met de plaatselijke winkels bonnen gemaakt voor levensmiddelen. ( geen alcohol of tabak) die dan worden gegeven aan gezinnen die geen inkomen meer hebben. Op deze wijze hebben ze afgelopen winter verschillende gezinnen kunnen helpen aan eten.

Ook dit jaar hebben waren we weer met een stand aanwezig op de Braderie. Vooraf zijn we weer in verschillende straten geweest om te vragen of u een prijs beschikbaar wilde stellen. We willen iedereen bedanken die een prijs beschikbaar stelde, de vrijwilligers die ons weer geholpen hebben in de stand. Maar ook iedereen die de stand bezocht heeft deze dag. Dit jaar mogen we met deze actie een bedrag van € 834,– bijschrijven op de rekening.

Tine Sterk en Germ v Wijngaarden hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Inmiddels hebben ze hun taken overgedragen en zijn bedankt voor hun inzet. Ook op deze plaats willen we hun bedanken voor hun inzet in de jaren voor het actie comité. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Inwoners die belangstelling hebben voor een functie in het bestuur kunnen altijd contact opnemen.

Wilt u meer weten kijk dan eens op www.mitselwier.nl
Hier vindt u informatie, reisverslagen, foto’s e.d.

Mocht u nog goederen of kleding hebben staan, lever het dan in bij de fam. M. Meindersma Master fan loanstrjitte 9. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het zelf te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Verdere informatie op: www.mitselwier.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur “Actie Comité Roemenië”
Metslawier e.o.