BOUW MEE AAN DE SIONSBERG

Een gedragen plan van alle betrokkenen.
Vrije inloopavond in de IJsherberg Dokkum.
Op 5 en 6 januari a.s. aanvang 19.00 tot 20.00 uur, 20.00 tot 21.00 uur of 21.00 tot 22.00 uur. ( dus 3 mogelijkheden)
Denk mee over wat nodig is voor een goede zorg in de regio.
Voorlichting/voorbereiding o.l.v. Anke Siegers en Klaas de Jong.
KOMT ALLEN en denk mee.

Dorpsbelang Metslawier