Afspraken komende jaarwisseling met gemeente en politie

Op 4 november is er door de gemeente en politie een bezoek gebracht aan Metslawier. Hier is een aantal afspraken gemaakt over de komende jaarwisseling. Het overleg heeft plaatsgevonden, in café Veldzicht, met vertegenwoordigers van Dorpsbelang en met een vertegenwoordiging van de jeugd uit Metslawier.

Contactgegevens Wiebe Rinzema van Gemeentewurk zijn: w.rinzema@gemeentewurk.nl en 06-29564342 of, bgg 14 0519.

Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn:

  • Er wordt ook dit jaar weer een feest georganiseerd in een tent op het sportveld. De organisatie heeft een plan gemaakt met een tijdsbestek van 10.00 uur tot 22.00 uur. Organisatie of Dorpsbelang zal de subsidie weer aanvragen. Hierover zal Dorpsbelang nog duidelijkheid geven. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. In het jeugdhonk gebeurd verder niks en wat het cafe gaat doen is nog niet bekend.
  • Er wordt carbid geschoten op het sportveld. In verband met aanpassing van het APV artikel (Algemene Plaatselijke Verordening) wil de gemeente graag de gegevens hebben van een contactpersoon. Dit ivm toezending van het aanwijzingsbesluit welke de burgemeester in december gaat nemen.
  • De heer D.W. Dijkstra is weer contactpersoon voor het feest, het carbidschieten en het vreugdevuur (tel. 06-30403638).
  • De jeugd wil graag weer een tweetal vuurtonnen (conform vorig jaar) op het sportveld. Hier zal weer een ontheffing voor worden aangevraagd. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. De aanvraag voor een ontheffing moet uiterlijk half november bij de gemeente binnen zijn. Gemeente levert een tweetal vuurtonnen en zand.