Informatie c.q.stand van zaken demografie Metslawier.

Onlangs is door Stefan Teeling student aan het van Hal instituut een factsheet (factsheet is het weergeven van informatie) gemaakt om in beeld te brengen hoe de stand van zaken is als leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Metslawier en wat de trends van de afgelopen 10 tot 15 jaar zijn.

Klik hier voor de Factsheet van Metslawier