Thús Wonen alleen voor huurders met een smalle beurs

De overheid heeft de regels voor het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Alle woningcorporaties moeten zich hieraan houden. Dit betekent dat vrijkomende sociale huurwoningen vooral moeten worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 35.739.
Wat is er veranderd?
Woningzoekenden met een (gezamenlijk) inkomen boven € 35.739 komen bijna niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een corporatie mag tot twintig procent van het aantal vrijkomende woningen per jaar nog toewijzen aan een woningzoekende met een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens:
• Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen van € 35.739 tot € 39.874;
• Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten (bijvoorbeeld WMO of in verband met sloop).

Waarom deze regels?
Deze regels moeten er toe leiden dat de sociale huurwoningen vooral worden toegewezen aan de huishoudens met een lager inkomen. Deze richtlijnen zijn door de Europese Commissie opgesteld met betrekking tot staatsteun voor de Nederlandse woningcorporaties.
Wat is een sociale huurwoning?
Een woning met een huurprijs lager dan € 710,68. Deze maximale huurprijs betreft de kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Nagenoeg alle huurwoningen van Thús Wonen vallen in deze categorie.

Welke inkomens tellen mee bij de vaststelling van het gezamenlijk inkomen?
Bij het bepalen van dit inkomen moeten de belastbare inkomens van de huurder, de partner en alle meerderjarige medebewoners worden meegeteld. De inkomens van eventuele minder- en meerderjarige kinderen tellen niet mee. Het gaat om het gezamenlijke inkomen in het afgelopen jaar. Hiervoor heeft Thús Wonen de inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. We checken het inkomen bij de aanbieding van een woning.

Gelden deze regels ook voor huidige huurders?
De regels zijn alleen van toepassing op nieuwe verhuringen. Er zijn dus geen directe gevolgen voor de huidige huurders. Echter, als uw inkomen in de loop van de jaren is gegroeid tot boven € 35.739 én u wilt doorstromen naar een andere sociale huurwoning, dan is dat niet vanzelfsprekend. Daarbij komt er vanaf 2017 een jaarlijkse inkomenstoets. Dit houdt in dat huishoudens met een hoger inkomen een hogere huurverhoging kunnen krijgen. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Voor meer informatie gaat u naar www.thuswonen.nl