Blij(f) Wonen (mienskipssoarch)

Zoals bekend trekt de overheid zich de komende jaren steeds verder terug en zullen de dorpen zelf meer moeten regelen. Daarnaast worden we met z’n allen ouder en wordt de behoefte om langer thuis te wonen in eigen dorp alleen maar groter. Gemeente Dongeradeel wil Metslawier hierbij graag ondersteunen. De vraag is dan natuurlijk weer mee. Er kan van alles opgetuigd worden maar als er vraag niet naar is, dan helpt het niet. Om deze reden hebben wij (Henk Jaap Bakker van Het Bolwerk en Nynke Benedictus van Mienskipssoarch) gesproken met Hette Meinema en Feije Sikkema, u wel bekend.  We hebben afgesproken dat we dit initiatief in de dorpskrant aankondigen.

Wat willen we dan?

Nynke wil graag met u in gesprek over wat voor u belangrijk is om langer zelfstandig in Metslawier te blijven wonen.  Waar kan het gesprek over gaan?

U hebt tot nu toe met veel plezier in uw woning gewoond. Het onderhoud bijvoorbeeld van de tuin en de kosten kunnen maken dat u zich weleens afvraagt of u op deze manier hier nog wel lang kunt blijven wonen.

Het is mogelijk dat een comfortabele woning alleen niet voldoende is om prettig te wonen in Metslawier, contacten en voorzieningen spelen hier ook een belangrijke rol bij. Mist u ook iets?  En wat heeft u nodig om prettig te wonen?

U heeft indertijd een fijn huis gebouwd/gekocht in Metslawier, u heeft daar met veel plezier gewoond maar u vraagt zich af of dit nog wel is wat u wenst

Merkt u als MKB’er dat er meer mensen op hogere leeftijd in eigen woning wonen en hoe gaat u met deze verandering om?

In andere plattelandskernen vraagt men zich af of men hier prettig kan blijven wonen, ook als men ouder wordt. Hoe is dit in Metslawier?

Vanzelfsprekend is een gesprek over wat u nodig heeft een eerste stap om tot praktische resultaten te komen. Resultaten die u helpen om langer zelfstandig te kunnen wonen in Metslawier. Als het nodig is dan helpen wij daarbij.

 U kunt zelf de stap naar ons zetten om hierover vrijblijvend in gesprek te gaan, hiervoor kunt u zich aanmelden bij  Tetsje (Burenhulp) of contact opnemen met Nynke  06- 44 17 18 33,  nynkebenedictus@mienskipssoarch.nl

Wij zullen zelf in januari 2017 ook steekproefsgewijs contact zoeken om hierover te praten. Ook als u mee wilt denken over dit onderwerp vinden we het fijn als u contact met ons opneemt.

Ik hoop u snel te ontmoeten!

 

Groeten Nynke