Bericht van Fêste Grûn inzake gaswinning

Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat erin steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. Dit door de winning bij oa Nes/Moddergat, Tibma, Engwierum .
Maar omdat wij niet aan kunnen tonen dat het daadwerkelijk door gaswinning komt wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten van schade.
Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het loket gegeven.
Van Fêste Grûn hebben ze contact met Mevr. T. Mondria van dit loket.
Binnenkort is hier ook meer info over te verwachten.