Jaarlijkse ledenvergadering van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’
op maandag 8 april 2019 om 19.45 uur in zaal Spoorzicht in de Skûle te Metslawier.
Klik hier voor de agenda.