Ecodon. (Energie Coöperatie Dongeradeel)

Beste dorpsbewoners.

Zoals u weet is energie en energie besparing tegenwoordig een hot item. Vele maatregelen kunnen door u getroffen worden om energie te besparen door bijvoorbeeld uw huis te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen, zonneboiler aan te schaffen, etc.

Maar u kunt ook iets voor uw dorp (sgemeenschap) betekenen door over te stappen naar een andere energie leverancier. Wanneer u overstapt naar ECODON als uw energie leverancier dan krijgt het dorp Metslawier daar per jaar € 75,00 per aansluiting voor. De energie prijzen bij Ecodon zijn markt conform en kunnen goed concurreren met de grote jongens zoals bijvoorbeeld Nuon en Eneco.

Dorpsbelang wil na de vakantie alle bewoners persoonlijk gaan benaderen en hun vragen om over te stappen naar Ecodon. Zij vullen met u de benodigde formulieren in. U hoeft hier zelf verder niets meer aan te doen. Wel zou u alvast kunnen opzoeken hoelang uw huidige contract nog loopt.

Loopt dit zeer binnenkort af neem dan contact op met leden van dorpsbelang. Tel. 0519-297972 of 0519-294161

Energie voor en door de dorpen en wijken van Dongeradeel

De Energie Coöperatie ECODon is opgericht om de inwoners en organisaties van de dorpen, buurten en wijken van Dongeradeel in staat te stellen:
hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen;
groene stroom en CO2-gecompenseerd gas in te kopen voor een fatsoenlijke prijs;
de winst lokaal te investeren in lokale duurzame en/of sociale projecten.

ECODon wil initiatieven in dorpen, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar vooral leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of bedrijf kunnen doen.

Voor meer informatie ga hier na de website van de ECODon

Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren

Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.400 krijgen voor energiebesparende maatregelen. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken. Dat levert lagere woonlasten op, betekent minder CO2-uitstoot en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw. Er is voor de komende drie jaren ruim 11 miljoen euro beschikbaar. De energiepremie wordt gefinancierd uit het programma ‘Wurkje foar Fryslân’.
bron: (http://www.fryslan.nl/9244/friese-energiepremie-voor-woningeigenaren)

Zie voor de informatie op:
http://www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-particulieren/friese-energiepremie/

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Begin mei 2013 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om duurzame energie opwekking door de dorpsbewoners zelf of in collectief verband mogelijk te maken, met als resultaat een energie neutraal Metslawier.
Resultaten enquête duurzame energie Metslawier

Veel mensen die geïnteresseerd zijn, bijna 75%, hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een informatie avond, waarbij ASN Installaties uitleg zal geven over de mogelijkheden etc.
Deze bijeenkomst zal in het derde kwartaal van 2013 plaatsvinden, waar en datum wordt tijdig bekend gemaakt.

DorpsOntwikkelingsMaatschappij Metslawier
Project Duurzame energie