Kom Erbij!

Kom Erbij week 1-8 oktober 2020

Thema                   wij!

Het lijkt nog ver weg, maar na de vakanties is het zomaar weer zover, de Kom Erbij Week!

 

Waarom het thema wij?

Alles staat in het teken van wij!  De gemeenten Dantumadiel en Noardeast Fryslân zijn druk bezig met de Coalitie ‘Kom Erbij’op te zetten, een coalitie voor de aanpak van eenzaamheid en inclusie. Een coalitie van netwerkpartners die zich hiervoor willen inzetten zodat iedereen mee kan doen. Ongeacht afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, sociale klasse, opleidingsniveau of beperking. Iedereen is verschillend en iedereen hoort erbij.

 

We hopen weer op leuke acties die dit weerspiegelen. Acties die jong en oud verbinden, die mensen met en zonder beperking verbinden, mensen van nederlandse en niet-nederlandse afkomst, acties waaraan ook mensen met een kleine beurs kunnen deelnemen, acties speciaal gericht op jongeren en eenzaamheid, kortom iedereen.

 

Denk aan bijvoorbeeld gezamenlijk koken, eten,, sporten, koffiedrinken, theater of muziek maken, schilderen, spelletjes doen, wandelen, fietsen of wat dan ook.

We zullen waarschijnlijk nog steeds Corona proof moeten werken, dus een beetje fantasie is nodig J

 

Deze moeilijke Coronatijd levert ook iets op, namelijk inspirerende initiatieven. Deze tijd maakt duidelijk wat het belang is van gezondheid en saamhorigheid.  Er is veel bereidheid om elkaar te ondersteunen. Overal hangen posters, mensen brengen elkaar eten, in de buurt en wijk wordt naar elkaar omgezien. Dat is het positieve van deze tijd, laten we dat vasthouden!’

 

We hopen dat jij/ jullie/ jouw organisatie ook weer meedoen!

 

Initiatieven graag vòòr 9 september aanleveren, zodat we tijdig de agenda voor de kranten kunnen opmaken.

Graag via bijgevoegd formulier, sturen aan m.paulusma@noardeast-fryslan.nl

 

met vriendelijke groet,

de werkgroep ‘Kom Erbij’

aanmeldformulier

4 en 5 mei

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. Het Nationaal Comité omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur en roept alle blazers van Nederland op het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis. Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis mee te zingen.

Het taptoe signaal is te beluisteren op de website van het 4 en 5 mei comité, ook kun je daar de bladmuziek te downloaden.

Bolwurk

Beste allemaal,

 

We zijn de laatste week met zijn allen door het corona virus in een situatie terecht gekomen die grote impact heeft op ons dagelijks leven.

Veel is onzeker en we proberen ons aan te passen naar de omstandigheden.

Aan het begin van deze week zagen we veel afgelastingen voorbij komen van geplande activiteiten, evenementen als ook oproepen om daar waar mogelijk terughoudend te zijn met fysieke contacten.

Heel vanzelfsprekend en begrijpelijk.

 

Met elkaar zijn we nu voorzichtig bezig om de volgende fase in te gaan, namelijk nieuwe initiatieven op te starten voor mensen die hulp nodig hebben.

Mensen bieden hulp aan bij het boodschappen halen, huisdieren uitlaten of simpelweg een telefoontje om eenzaamheid te doorbreken.

 

In onze regio zien we gelukkig veel saamhorigheid en hebben we oog voor elkaar, dat is ook de eerste stap binnen onze leefomgeving om dorp- of buurtgenoten te helpen.

 

Echter, er zijn ook mensen die kwetsbaar zijn en moeilijk terug kunnen vallen op een sociaal vangnet van familie, buurt- en dorpsgenoten.

Juist zij kunnen in deze tijd van onzekerheid wel wat extra hulp gebruiken en juist voor hen willen we er zijn, samen met jullie.

Omdat het dorp of professionals uit de zorg en welzijn soms even geen directe oplossing zien kan een vangnet in de vorm van contact met Het Bolwerk een mooie en welkome aanvulling zijn.

 

Als welzijnsorganisatie willen wij graag ons steentje bijdragen.

Die rol kunnen en willen wij met onze kennis, contacten met inwoners en organisaties vervullen vanuit onze verbindende taak.

 

Welzijn Het Bolwerk is van maandag tot en met vrijdag iedere dag telefonisch bereikbaar voor vragen van o.a. inwoners uit de gemeente en professionals uit de zorg en welzijn.

Zo creëren wij een mogelijkheid om mensen te woord te staan, informatie te geven en evt. gericht door te verwijzen naar passende hulp.

Daarnaast vindt u op onze website en social media een overzicht van diverse initiatieven, zowel lokaal als landelijk, die kunnen bijdragen aan het welzijn van een ieder in uw dorp of wijk en daarmee de sociale leefbaarheid in de gemeente.

Dit platform zal de komende weken een actuele verzameling laten zien van de initiatieven en vind u op www.het-bolwerk.eu

 

 

Werkzaamheden Metslawier e.o. gasleiding en middenspanningskabel

Geachte heer/mevrouw ,

Stedin start op 2 maart 2020 met de aanleg van een nieuwe stalen gasleiding in de berm tussen de weg en het fietspad van de weg Dokkum- Metslawier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Stedin door aannemer Visser & Smit Hanab.  Liander start op 16 maart met de aanleg van een middenspanningskabel in de berm tussen het fietspad en de sloot. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Liander door aannemer PolVerkley. Om hinder voor de omgeving en aanwonenden te minimaliseren hebben Stedin, Liander in samenspraak met de Gemeente  Noardeast Fryslân het plan gemaakt om de werkzaamheden van beide partijen onderling af te stemmen.

Wat houden de werkzaamheden voor u in ?  De wegen Metslawiersterweg, Dokkumerwei en Roptawei als onderdeel van de verbinding  Dokkum – Metslawier vice versa, wordt voor doorgaand verkeer  gestremd. Hiervoor wordt een omleidingsroute geplaatst.  De bussen van Arriva blijven rijden over de weg.    Er wordt een halve wegafzetting geplaatst op de weg om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren voor fietsers, aanwonenden, bezorgers, verzorgers en de werknemers van de bedrijven die de gasleiding en kabel aanleggen.     Fietsverkeer wordt van het fietspad afgehaald en naar de weg geleid en gedeeltelijk omgeleid.  Vanwege dat er een halve wegafzetting geplaatst wordt is er eenrichtingsverkeer ingesteld richting Metslawier voor aanwonenden

Hoe lang duren de werkzaamheden ?   Het doorgaand verkeer tussen Dokkum- Metslawier wordt gestremd tussen 2 maart en 5 juni   Het doorgaand verkeer tussen Dokkum-Niawier wordt gestremd tussen 2 maart en 8 mei

.    Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van uw woning/pand/ gronden ?   U kunt altijd bij uw woning en panden komen   Er zijn echter momenten waar toegang tot percelen gedurende een tijd niet bereikbaar zijn vanwege dat er een kabel , leiding of een open sleuf aanwezig is. Als u toegang tot de gronden wilt hebben, wil graag de aannemer met  u in contact treden, hoe ze dit kunnen oplossen.  Voor u als aanwonenden verstrekken wij u een papier met gegevens waarop men zichtbaar kan zien dat u aanwonende bent en gebruik mag maken van de afgesloten weg. Dit vragen wij u achter de voorruit van u auto te plaatsen. In de antwoordstrook onder deze brief vragen wij u de gegevens per email te verstrekken.

Vanzelfsprekend stellen wij, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
datum  februari 2020
onderwerp

Informatie verstrekking werkzaamheden Stedin en Liander  en uitnodiging inloopavond  woensdag 26 februari te Metslawier

Meer informatie ?

Stedin en Liander en hun aannemers houden op woensdagavond 26 februari van 19.00 tot 20.30 een inloopavond in Cafe Veldzicht Roptawei 14 te Metslawier waarbij u vragen kunt stellen over de werkzaamheden.

Indien u niet aanwezig kunt zijn of dat er tijdens de uitvoeringsperiode specifieke vragen of opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij één van de volgende contactpersonen van d e aannemers tijdens kantooruren tussen 07.00-17.00  Jaap van der Heide, uitvoerder die de gasleiding aanlegt via: 06 2959 7001 j.vanderheide@vshanab.nl    Jos Peterson projectmanager die MS kabel aanlegt via: 06 1003 3891   jos.peterson@verkley.nl